آدرس : تهران خ امام خمینی خ کاشان شهرک شهید نامجو پلاک ۳ و۴
وارد شوید
x
یا
x
x

وبلاگ مقالات

 RPMمخفف“Revolutions per minute”   دور در دقیقه  است. تولیدکنندگان سانتریفیوژها سرعت آنها را با استفاده از این کمیت مشخص میکنند.

بن ماری سرولوژی از واژه فرانسوی bain marie به معنی حمام آب که معادل انگلیسی آن water bath می باشد گرفته شده است.

دانستن تفاوت های انکوباتور آزمایشگاهی معمولی باانکوباتور یخچالدار کمک زیادی به انتخاب صحیح دستگاه مورد نظر می کند لذا در این تفاوت ها را مطالعه نمایید:

سه نوع انکوباتور در آزمایشگاه متداول می باشد :

C° 20  

C °  30 

C° 2±35  

انواع آون آزمايشگاهي و کاربرد آن در آزمايشگاه :

آون يا فور وسيله­اي است داراي يک محفظه با حجم­هاي مختلف که جهت گرم کردن مواد و يا خشک کردن مواد مرطوب

بن ماری:

بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی ،ایمونوهماتولوژی و ایمونولوژی در حرارت های معینی انجام می شود .

انواع شیکر آزمایشگاهی وشیکرچیست

شیکر آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه ها برای مخلوط کردن مایعات است. 

 هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی یکی از اصلی و ضروری ترین تجهیزات آزمایشگاهی است.هود آزمایشگاه یکی از اجزای سیستم های تهویه آزمایشگاه است.

اساس کار سانتریفیوژ حرکت دورانی حول یک محور ثابت است.

محصولات ویژه

برای بهبود عملکرد سایت، این سایت از کوکی استفاده می کند و شما با ادامه استفاده موافقت خود را اعلام کرده اید